Nieuws van MC Lidu Den Dungen

Beste rijder,

Komend weekend neemt u deel aan een wedstrijd bij MC Lidu. Wij willen u graag attenderen op het volgende.

Overnachten

U bent vrijdag 04 september a.s. vanaf 18.00 uur en zaterdag 05 september vanaf 18.00 uur van harte welkom op ons terrein. Overnachten kost € 10,00 per voertuig. Dit graag aan de poort contant voldoen. Er zijn geen douches en er is geen kraanwater aanwezig op ons terrein. Zorg ervoor dat u zelf voldoende water bij u heeft. 

Parkeren

In verband met Corona is er door de gemeente een protocol opgesteld. Wij hebben parkeervakken gemaakt. U rijdt hier vooruit in en houdt zoveel mogelijk links aan. Het is verboden om voortenten, luifels etc. tegen elkaar aan te zetten.  Volg de aanwijzingen van de aanwezige vrijwilligers. 

Rennerskwartier

Het is verboden om in het rennerskwartier te rijden (m.u.v. de zijspannen). Na de training/wedstrijd mag u de baan na de 1e tunnel verlaten.  Voorheen was dit voor de tunnel, maar om te voorkomen dat er teveel mensen zich verzamelen op 1 plaats is de uitgang verplaatst. Wij verzoeken u om zich na het verrijden van uw training/manche  zo spoedig mogelijk richting uw voertuig te begeven. Wij begrijpen dat het fijn is om snel even na te praten, maar doe dit in de nabijheid van uw bus of auto.

Wij verzoeken u ook om bij vertrek uw afval mee te nemen.

Fuik

Het is verboden voor begeleiders om zich in de fuik te begeven. U als rijder moet uw helm ophouden en handschoenen aanhouden. U mag deze niet afzetten / uitdoen. 

Terrein

U mag zich op het terrein vrij begeven. Maar bij de tunnels mag u er maar vanaf 1 zijde in. Vanaf de kantine mag u via de 1e tunnel naar het binnenterrein lopen. Via de 2e tunnel weer richting het rennerskwartier en kantine. Wij zullen dit door middel van “bordjes” aangeven. Houdt u zich hier a.u.b. aan. Houd ook op het terrein  gepast afstand van elkaar. 

Kantine

Komend weekend kunt u bij de Fa. Van Heijst terecht voor een frietje, snack en ijsje. Drinken wordt verkocht bij onze kantine.  Wij zullen hiervoor een looproute aangeven. Houdt u zich a.u.b. aan deze route. 

De kantine zal helaas dit jaar niet zoals voorgaande jaren geopend zijn. Dat wil niet zeggen dat er geen biertje of wat fris gekocht en gedronken kan worden. Dit kan alleen buiten op het terras. Houdt ook hierbij gepast afstand van elkaar. 

Graag ook de namen van uw begeleiders op een briefje vermelden. Dit briefje mag u bij binnenkomst in een emmer deponeren. Na 2 weken zullen deze gegevens door ons vernietigd worden. Graag hierop de naam en telefoonnummer van de begeleiders vermelden.  Wij zullen deze gegevens verder nergens voor gebruiken.

Neem a.u.b. bovenstaande in acht. Wij willen graag nog vele jaren wedstrijden zoals deze voor u blijven organiseren. Dat kan alleen als u ons daarbij helpt.