1. Deelname is uitsluitend mogelijk met Maico motoren.
2. Men kan met alle Maico modellen en bouwjaren deelnemen.
3. Om voor deelname in aanmerking te komen dient men voorafgaande in een van de Maico       klassen in beide manches van start te gaan.
4. De organisatie vraagt geen extra inschrijfgeld voor deelname aan de MRC.
5. Er dienen zich minimaal 10 deelnemers voor deelname te melden.
6. De wedstrijd wordt gereden in een manche met een tijdsduur van 15 minuten.
7. De klassering wordt opgemaakt op basis van regelmatigheid.
8. De deelnemer met de kleinste absolute afwijking van zijn gemiddelde rondetijd is de   winnaar. De daaropvolgende klasseringen worden bepaald op de eerst volgende kleinste     afwijking.
9. De wedstrijd heeft een tijdsduur van 15 minuten.
10. De start van de tijdsduur is op het moment dat de eerste deelnemer voor de eerste maal de     transponderlus van de tijdwaarneming passeert. Dit is de start van de tijdwaarneming.
11. Het einde volgt direct naar 15 minuten na de start van de tijdwaarneming.
12. Elke deelnemer wordt bij de eerst volgende passage van de transponderlus                    afgevlagd. Hierbij wordt de laatste rondetijd van elke deelnemer bepaald.
13. De gemiddelde rondetijd voor elke deelnemer wordt bepaald door de tijd tussen de eerste  en laatste passage gedeeld door het aantal gereden ronden.
14. Om voor klassering in aanmerking te komen dienen minimaal 5 ronden te zijn afgelegd en dient men na het eindsignaal de finishlijn te passeren.
15. De tijdwaarneming wordt elektronisch uitgevoerd d.m.v.een transponderlus, transponder en een computer.
16. Elke deelnemer is verplicht zijn motorfiets van een werkende transponder te voorzien; een goede werking is onder verantwoordelijkheid van de deelnemer.
17. Het KNMV motorsport reglement is van toepassing.
18. Voor de eerste 3 geklasseerden zijn prijzen beschikbaar.

nr 151.Gerben Minkhorst winnaar MRC 2015.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA